Panorama

Saturday, 17 September 2011

Claire a Rhodri 16-9-2011

Llongyfarchiadau mawr i Claire a Rhodri a briododd yn Kos wythnos diwethaf, ond a gafodd barti gwerth chweil yn Meifod ddoe.  Braf oedd bod ynghwmni teulu a ffrindiau am y dydd, gan fod Rhodri'n gefnder cyntaf i fi. 

Fel arfer, dyma ddetholiad bychan o lunia anffurfiol, bydd y set gyflawn i'w gweld ar y brif wefan maes o law.

Pob lwc i'r ddau ohonoch i'r dyfodol.© Geraint Thomas 2011 Cedwir Pob Hawl - All Rights Reserved

No comments:

Post a Comment