Panorama

Friday, 3 July 2015

Llinos & Dafydd

Llongyfarchiadau mawr i Llinos a Dafydd a briododd yn ddiweddar yn Eglwys Nant Peris, gan ddilyn yng ngwesty Meifod, Bontnewydd.  Dyma 'chydig o luniau o'r diwrnod.


© Geraint Thomas, Panorama 2015 - Cedwir Pob Hawl - All Rights Reserved


No comments:

Post a Comment