Panorama

Wednesday, 15 July 2015

Gwenno & Gary

Llongyfarchiadau mawr i Gwenno a Gary a briododd yn ddiweddar yng Nghapel Glanrhyd, Llanwnda, gan ddilyn yn Hendre Hall, Talybont.  Dyma 'chydig o luniau fel arfer o'r diwrnod.

© Geraint Thomas, Panorama 2015 - Cedwir Pob Hawl

No comments:

Post a Comment