Panorama

Monday, 16 September 2013

Sarah & Emyr

Llongyfarchiadau mawr i Sarah ac Emyr ar eu priodas yn Nant Gwrtheyn Ddydd Sadwrn.  A diolch i'r nefoedd mai Dydd Sadwrn oedd y briodas a dim ddoe! Pob hwyl i'r ddau ar eu mis mel yn y Dwyrain Canol a Tanzania.  Dyma ddetholiad byr o luniau - bydd y set gyflawn i'w gweld maes o law yma .

Congratulations to Sarah and Emyr who got married on Saturday at Nant Gwrtheyrn, and thank haevens that the wedding was on Saturday and not yesterday!  All the best to you both on honeymoon in the middle East and Tanzania.  Here's a shost collection of images - the full set will be available in due course here .
© Geraint Thomas 2013 - Cedwir Pob Hawl - All Rights Reserved


No comments:

Post a Comment