Panorama

Monday, 23 September 2013

Casi & Aled

Llongyfarchiadau mawr i Casi ac Aled a briododd Ddydd Gwener yn Neuadd y Dref, Bangor, ac yna yn dilyn mordaith ar gwch i Queen of the Sea i Gaernarfon brecwast priodas yng ngwesty'r Plas Dinorwig yn y Felinheli.  Dyma un neu ddau o'r llunia' - bydd y gweddill ar y brif wefan maes o law.

© Geraint Thomas 2013 - Cedwir Pob Hawl - All Rights Reserved


No comments:

Post a Comment