Panorama

Monday, 8 April 2013

Nicola & Hywel

Llongyfarchiadau mawr i Nicola a Hywel a briododd yn eglwys Porthaethwy Ddydd Sadwrn Diwethaf, gan groesi'r bont i Gaernarfon am y wledd.  Diwrnod braf arall!!  Dyma ragflas o rai o'r lluniau.© Geraint Thomas, Panorama 2013 Cedwir Pob Hawl - All Rights Reserved

No comments:

Post a Comment