Panorama

Thursday, 11 April 2013

Mared & Elgan

Llongyfarchiadau mawr i Mared ac Elgan a briododd Ddydd Sadwrn yn Nant Gwrtheyrn.  Diolch byth fod y  Gwanwyn wedi cyrraedd.  Cafwyd cyfraniad hefyd gan Mostyn y ci sydd yn ymddangos yn nifer o'r lluniau.  Braf hefyd oedd gweld yr hen arfer o Geredigion gan y plant o dynnu rhaff ar draws llwybr y briodferch i'r capel, gan ofyn arian am gael mynd heibio.  Dyma gasgliad byr - bydd y set gyflawn ar y brif wefan maes o law.


Geraint Thomas 2013 - Cedwir Pob Hawl- All Rights Reserved

No comments:

Post a Comment