Panorama

Thursday, 17 September 2015

Kirsty & Chris

Llongyfarchiadau mawr i Kirsty a Chris a briododd yn ddiweddar ym Meifod, Bontnewydd yn ddiweddar.  Fel arfer, dyma gasgliad byr o luniau o'r diwrnod.

Congrats to Kirsty and Chris who got married recently at Meifod Country House in Bontnewydd.  As usual here's a quick preview of a few images of the day - enjoy!© Geraint Thomas 2015 - Cedwir Pob Hawl - All Rights Reserved

No comments:

Post a Comment