Panorama

Thursday, 11 June 2015

Eiddwen & Aled

Llongyfarchiadau mawr i Eiddwen ac Aled a briododd yn ddiweddar yn Eglwys Gaerwen, gan ddilyn yng Ngwesty Treysgawrn, Llangefni.  Diwrnod llawn o hwyl ac emosiwn - dyma 'chydig o lunia'.
© Geraint Thomas, Panorama 2015 - Cedwir Pob Hawl - All RIghts Reserved


No comments:

Post a Comment