Panorama

Monday, 22 September 2014

Glesni a Dafydd

Llongyfarchiadau mawr i Glesni a Dafydd a briododd Ddydd Sadwrn yng Nghapel Gad Newydd, Bodffordd.  Diwnod sych arall, er fod mynyddoedd Eryri wedi diflannu dan y niwl, ac er i'r car priodas gael trafferthion diolch i  Gethin (y gwas), achubwyd y dydd.  Mwynhewch y casgliad yma o luniau - a phob hwyl i Glesni a Dafydd ar eu mis mel yn yr Eidal.

© Geraint Thomas, Panorama 2014 - Cedwir Pob Hawl - All Rights ReservedNo comments:

Post a Comment