Panorama

Tuesday, 18 February 2014

Elin & Rhodri

Llongyfarchiadau mawr i Elin a Rhodri a briododd Ddydd Sadwrn yng Nghapel Berea, Efailnewydd gan ddilyn ym Mhortmeirion - er gwaetha'r stormydd gwaethaf ers blynyddoedd cafwyd diwrnod arbennig.  Dyma gasgliad byr o'r lluniau - bydd y set gyflawn i'w gweld maes o law ar y brif wefan.

..............a Penblwydd Hapus Elin!!!!!
© Geraint Thomas 2014 Cedwir Pob Hawl - All Rights Reserved

No comments:

Post a Comment