Panorama

Wednesday, 3 July 2013

Mandy & Carwyn

Llongyfarchiadau mawr i Mandy a Carwyn a briododd Ddydd Sadwrn yng ngwesty Seiont Manor ger Llanrug.  Gan fy mod yn 'nabod y ddau yn dda, roedd yn bleser cael bod yn westai ac yn tynnu'r lluniau.  Dyma ychydig o luniau o'r diwrnod - bydd y set gyflawn i'w gweld fel arfer ar y brif wefan - www.panorama-cymru.com maes o law.© Geraint Thomas 2013 Cedwir Pob Hawl - ALl Rights Reserved

No comments:

Post a Comment