Panorama

Monday, 5 November 2012

Ceri & Nick

Llongyfarcjiadau mawr i Ceri a Nick a briododd yn ddiweddar yn eglwys Nant Peris, gan ddilyn ym Mron Eifion Cricieth.  Cafwyd trip hefyd 'rownd yr Wyddfa i dynnu lluniau.  Dyma ddethoiad byr o'r lluniau - bydd y set gyflawn i'w gweld ar y brif wefan cyn bo hir.

Congratulations to Ceri and Nick who got married recently in Nant Peris church, folowed by a trip round Snowdon, and reception at Bron Eifion, Cricieth.  Here's a brief selection of images - the full set will follow soon on the main website. Enjoy.© Geraint Thomas 2012 Cadwir pob Hawl - All Rights Reserved


No comments:

Post a Comment