Panorama

Tuesday, 3 April 2012

Nikka & Neil - Meifod 31-3-12

Llongyfarchiadau mawr i Nikka a Neil a briododd ym Meifod Ddydd Sadwrn.  Dyma ddetholiad o'r lluniau - bydd y set gyflawn i'w gweld ar y brif wefan maes o law.

Congratulations to Nikka and Neil on their wedding at Meifod on Saturday - here's a brief selection of images - the full set will be available on the main website in due course.


© Geraint Thomas 2012 Cedwir Pob Hawl - All Rights Reserved

No comments:

Post a Comment