Panorama

Tuesday, 7 December 2010

Croeso - Welcome

Croeso i flog cyntaf y wefan newydd.  Dyma gam i'r tyllwch! Tydw i erioed wedi blogio o'r blaen, ac o edrych yn ol, roeddwn yn eitha' dilornus 'r syniad am gyfnod, ond dyma fi! Mae'r blog, gobeithio, yn mynd i fod yn rhan bwysig o'r wefan newydd.  Bwriad y blog ydi gweithredu ar fwy nac un lefel - bydd yn gweithredu fel newyddlen, gan hysbysu os y bydd gwasanaethau newydd yn cael eu cynnig, neu gyhoeddiadau ac ati gan Panorama, ond yn bennaf bydd yn leoliad y bydd cleiantau yn gweld rhagflas o'u lluniau yn fuan wedi digwyddiad.  Yn fuan wedi priodas, er enghraifft, bydd cyfle i weld casgliad bychan o'r lluniau gorau (40-50 llun) o fewn deuddydd i'r briodas - tamaid i aros pryd!  Bydd y blog yn cynnwys mwy o luniau nac o eiriau, gan fod yn well gennyf gyfleu fy hun drwy'r lens na drwy'r allweddell!

Diolch o waelod calon i Simon Lowe o Bilberry Design am ei waith gwych yn adeiladu'r wefan - mae ei wybodaeth wedi bod yn amrhsiadwy - ac am ei amynedd yn egluro popeth i mi - rhywyn sydd yn 'class clai' pam mai'n dod i'r petha 'ma.  Diolch hefyd i Justin Davies o Dylunio Gringo am ddylunio steil y wefan, gan anwybyddu'n llwyr bob dim wnes i ofyn amdano (ar wahan i'r logo - mi ges i fy ffordd fy hun yna), ond mae profiad Justin yn y maes yn llawer ehangach na'm mhrofiad i, ac mae'r wefan yn edrych yn wych.  Mae diolch hefyd yn mynd i griw 'Everybody Smile' sydd wedi gweithredu'r peirianwaith tu ol i'r wefan, ac am ateb yr holl e-byst yn glir a maith i go' heb glem! Diolch Hefyd i Rhys 'Ty'r Ysgol' Owen am ei waith ar wefan gyntaf Panorama a lwyddodd i fod yn oriel ar-lein gyntaf y busnes am bum mlynedd.

Welcome to the first blog on te new website.  It's a step into the dark! I've never blogged before, and it's not long ago that I sneered at the idea, and here I am! The blog will, hopefully become a vital cog in the new website, operating on several levels.  Firstly as a newsletter, updating on new services, publiations etc., but mostly as a post for previews for images shot in recent events for clients to have a taste of things to come.  Following a wedding, for example, some 40-50 images will be posted within a day or two before the main body of work later on.  The blog will be mostly image-based, as I prefer to express myself through the lens as opposed to through the keyboard!

My thanks are endless to Simon Lowe of Bilberry Design for his fabulous work in creating this website - his knowledge is limitless - his patience has been endless, considering his client in this instance is in the 'Playdough' class in the school of techy things!  Many thanks also to Jusin Davies of Gringo Design who designed the look of the website - although he ignored all my specifications (apart from the logo - I got my own way on that one) he defitenely did know better, and the website looks fab!  Thanks also goes to the team at Everybody Smile for making the mechanisms possible, and for being patient in their e-mails.  Last, but not least, thanks goes to Rhys Owen for building and hosting Panorama's first website, which served the business well for 5 years.

Diolch hefyd i Meleri am ei barn a'i chyngor a hi - nid fi sydd yn cael y fraint o dynnu'r llun cyntaf i ymddangos ar y blog hwn!  Many thanks to Meleri, my wife for her supoport and advice, and its Meleri who gets to take the first shot on this blog.

3 comments:

 1. Pob hwyl efo'r wefan newydd. Mae o'n edrych yn anhygoel a'r lluniau hyd yn oed fwy anhygoel!
  Dwi'n edrych ymlaen yn eiddgar am bob pennod newydd o'r blog!!!
  "Anturiaethau ffotograffiaeth Geraint Thomas....!"
  Richard a Mererid

  ReplyDelete
 2. Da iawn Ger... mae wefan yn edrych arbennig iawn. Llongyfarchiadau i pawb. Dwi'n edrych ymlaen am weld lluniau newyd!

  Reit dwi'n mynd i rhanu honna gyda facebook and Twitter etc!

  Steve

  ReplyDelete
 3. Da iawn chdi Ger, yr holl waith caled wedi bod werth o, y wefan yn edrych yn gret!Da ni gyd yn falch iawn ohonnat ti.
  Caru Ti,
  Meleri, Math, Nel a Cynyr xxxxx

  ReplyDelete