Panorama

Tuesday, 17 April 2012

Meleri & Aled

Llongyfarchiadau mawr i Meleri ac Aled a briododd Ddydd Sadwrn ym Mron Eifion, Cricieth - a diolch byth, mi gadwodd y glaw i ffwrdd.  Pob hwyl i'r ddau ohonoch ar eich mis mel yn St Lucia.

Dyma ddetholiad byr o'r lluniau - bydd y set gyflawn i'w gweld ar y brif wefan maes o law.

 © Geraint Thomas, Panorama 2012 - Cedwir Pob Hawl - All Rights Reserved

No comments:

Post a Comment